Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बरहथवा, सर्लाही

बरहथवा, सर्लाही ।

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

बिष्णु नारायणा प्रसाद साह


बिष्णु नारायणा प्रसाद साह


बिष्णु नारायणा प्रसाद साह
कार्यालय सहयोगी

शाखा राहदानी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9844090552
ठेगाना हरिपुर न पा ४ सर्लाही ।Haripur 4, सर्लाही
बहाल मिति N/A