Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बरहथवा, सर्लाही

बरहथवा, सर्लाही ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बरहथवा, सर्लाही

बरहथवा, सर्लाही ।

बिष्णु नारायणा प्रसाद साह


बिष्णु नारायणा प्रसाद साह


बिष्णु नारायणा प्रसाद साह
कार्यालय सहयोगी

शाखा राहदानी शाखा
पद कार्यालय सहयोगी
श्रेणी श्रेणी विहिन
सम्पर्क 9844090552
ठेगाना हरिपुर न पा ४ सर्लाही ।Haripur 4, सर्लाही
बहाल मिति N/A