Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बरहथवा, सर्लाही

बरहथवा, सर्लाही ।

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, बरहथवा, सर्लाही

बरहथवा, सर्लाही ।

कार्य सम्पादन विवरण

कार्यालयवाट  सम्पादन हुने सम्पूर्ण कार्यकाे

प्रगति विवरण


मिति कार्य सम्पादन विवरण विवरण फाईलहरु एक्सन
2076-11-06 वार्षिक प्रतिवेदन
2076-11-06
2076-09-27 मासिक प्रतिवेदन
2076-09-27
2076-09-15 दैनिक प्रतिवेदन
2076-09-15